neem contact op met uw lokale agent

Gelaagd bufferreservoir

Hightech constructie voor een optimale gelaagdheid

Een gelaagd reservoir kan worden ingezet waar zeer uiteenlopende systeemtemperaturen elkaar treffen. Al naargelang het temperatuurniveau wordt de verwarmings- of zonne-energie optimaal in het reservoir ingelaagd. Naar keuze met of zonder hygiënische warmwaterbereiding verkrijgbaar.

 

gelaagd buffervat voor biomassaketel en zonne-energie

Gelaagd bufferreservoir zonder zonneregister

  • Optimale ondersteuning voor uw verwarmingsketel door vermindering van het aantal branderstarts en het brandstofverbruik
  • Intelligente temperatuurverdeling door gelaagde laadeenheid in de verwarmingsterugloop en laagscheidingsplaat
  • Omgooggetrokken bochtstukken voor een betere reservoirbenutting, en woelkamer op de in- en uitgangen
  • Beschikbare groottes: 500, 800, 1000, 1050, 1250 en 1500 liter

 

Gelaagd bufferreservoir met 2 zonneregisters

  • Met twee vastgelaste gladdebuisregisters voor de zonnelading
  • Optimale ondersteuning voor uw verwarmingsketel door vermindering van het aantal branderstarts en het brandstofverbruik
  • Intelligente temperatuurverdeling door gelaagde laadeenheid in de verwarmingsterugloop en laagscheidingsplaat
  • Omgooggetrokken bochtstukken voor een betere reservoirbenutting, en woelkamer op de in- en uitgangen
  • Beschikbare groottes: 500, 800, 1000, 1050, 1250 en 1500 liter