Gelaagd bufferreservoir

Hightech constructie voor een optimale gelaagdheid

Een gelaagd reservoir kan worden ingezet waar zeer uiteenlopende systeemtemperaturen elkaar treffen. Al naargelang het temperatuurniveau wordt de verwarmings- of zonne-energie optimaal in het reservoir ingelaagd. Naar keuze met of zonder hygiënische warmwaterbereiding verkrijgbaar.

 

gelaagd buffervat voor biomassaketel en zonne-energie

Gelaagd bufferreservoir zonder zonneregister

  • Optimale ondersteuning voor uw verwarmingsketel door vermindering van het aantal branderstarts en het brandstofverbruik
  • Intelligente temperatuurverdeling door gelaagde laadeenheid in de verwarmingsterugloop en laagscheidingsplaat
  • Omgooggetrokken bochtstukken voor een betere reservoirbenutting, en woelkamer op de in- en uitgangen
  • Beschikbare groottes: 500, 800, 1000, 1050, 1250 en 1500 liter

 

Gelaagd bufferreservoir met 2 zonneregisters

  • Met twee vastgelaste gladdebuisregisters voor de zonnelading
  • Optimale ondersteuning voor uw verwarmingsketel door vermindering van het aantal branderstarts en het brandstofverbruik
  • Intelligente temperatuurverdeling door gelaagde laadeenheid in de verwarmingsterugloop en laagscheidingsplaat
  • Omgooggetrokken bochtstukken voor een betere reservoirbenutting, en woelkamer op de in- en uitgangen
  • Beschikbare groottes: 500, 800, 1000, 1050, 1250 en 1500 liter