Verswatertechniek

Hygiënische verbruikswaterbereiding door doorstromingsprincipe

Onder verswatertechniek verstaat men de opwarming van drinkwater in het doorstromingsproces. Hiermee wordt vermeden dat grotere warmwaterhoeveelheden worden bevoorraad, waardoor hygiënisch onberispelijk drinkwater ter beschikking kan worden gesteld.