Modul sveže vode FWMautark

• Brez potreb po električni priključni moči

Modul za svežo vodo FWMautark predstavlja vrh v razvoju tehnologije za svežo vodo. V nasprotju z dosedanjimi moduli za svežo vodo FWMautark za delovanje ne potrebuje električne energije niti za prečrpavanje prostorninskega toka vode iz hranilnika prek ploščnega toplotnega izmenjevalnika niti za krmiljenje. 

Proizvodnja tople vode poteka izključno na podlagi tlaka v napeljavi s pomočjo turbine na hladno vodo, ki je neposredno povezana s črpalko. Tako sta stalna temperatura tople vode in nizka temperatura ob vrnitvi v hranilnik zagotovljeni tudi pri nihanju v odvzemu na pipi ter pri različnih temperaturah v hranilniku. 

Tako boste vedno imeli na voljo svežo toplo in higiensko neoporečno pitno vodo. Nič več vam ne bo treba shranjevati velikih količin tople vode.

 • Modul za svežo vodo s turbino na hladno vodo in črpalko, ki je neposredno povezana s prirobnico
 • Brez potreb po električni črpalki in krmilnem sistemu
 • Brez potreb po električni priključni moči
 • Popolna rešitev za kombiniranje s solarnimi sistemi in kotli na biomaso
 • Zmogljivost pretoka do 28 l/min, odvisno od pretočnega tlaka

Preprosto neverjetno – neverjetno preprosto

Ob odjemu tople vode se začne vrteti kolo turbine, vgrajeno v napeljavo za hladno vodo. Kolo turbine je prek magnetne sklopke neposredno povezano s kolesom črpalke na strani s hranilnikom, prostorninski tok pa iz hranilnika prečrpava prek toplotnega izmenjevalnika. Ob odjemu večje količine tople vode se kolo turbine vrti hitreje. Tako je mogoče nespremenljivo temperaturo tople vode zagotoviti tudi ob različno velikem odjemu in različnih temperaturah v hranilniku brez uporabe elektronske regulacije. Želeno temperaturo tople vode nastavlja toplotni mešalni ventil.

Zaradi prilagajanja prostorninskega toka iz hranilnika in zelo dobrega prenosa toplote v ploščnem toplotnem izmenjevalniku iz nerjavnega jekla so temperature ob vrnitvi v hranilnik zelo nizke. To v solarnih sistemih, toplotnih črpalkah ali ogrevalnih kotlih zagotavlja popolne obratovalne razmere. Zagotovljen je optimalen izkoristek.

Princip delovanja

Stran pitna voda (levo):
Hladna voda teče skozi turbinsko kolo (2) in izmenjevalnikom toplote (1), kjer je segret v principu nasprotnega toka.

Buffer stran (slika desno):
Tople sanitarne vode se prenaša na ventil mešalno (3), s črpalko (2). Zmešana voda teče skozi toplotni izmenjevalnik (1) in segrevamo do protitočno načeloma pitno vodo.

 

Komfort Plus+

Za dodatno udobje, lahko modul za svežo vodo opremljena tudi z zunanjim obtoka nastavek za vključitev v medpomnilniku. Opcijski cirkulacija zagotavlja tudi s parangalom po kratkem času za vročo vodo in se lahko prilagodimo vašim individualnim potrebam.

 

 1. Ploščni toplotni izmenjevalnik iz nerjavnega jekla
 2. Turbina na hladno vodo z ogrevalno črpalko, povezano s prirobnico
 3. Toplotni mešalni ventil za nastavitev temperature tople vode
 4. Hidravlično krmiljen nepovratni ventil
 5. Dovod hranilnika 1“ z zunanjim navojem
 6. Povratek hranilnika 1“ z zunanjim navojem
 7. Dovod hladne vode 1“ z zunanjim navojem
 8. Odvod tople vode 1“ z zunanjim navojem
 9. Ventil za odzračevanje
 10. Ventili za izpiranje in praznjenje pitne vode

Brošure

Solarna tehnologija

 

Download pdf