Tehnologija sanitarne vode

Higienična priprava sanitarne vode v neprekinjenem pretoku

S tehnologijo sanitarne vode razumemo segrevanje pitne vode v postopku pretoka. Tako se izognete shranjevanju večjih količin tople vode, pri čemer lahko zagotovite higienično neoporečno pitno vodo.

Wählen Sie zwischen Frischwassermodul (extern) oder Kombispeicher (intern):

Zunanja obdelava z moduli sveže vode

  • Toplota iz enega zalogovnika se s pomočjo izmenjevalnika toplote prenaša na pretakajočo se pitno vodo
  • Temperatura tople vode je nastavljiva in se konstantno uravnava z elektronskim regulatorjem
  • Z ali brez cirkulacijske črpalke
Moduli sveže vode

Interna obdelava z kombiniranim shranjevalnikom

  • Kombinirani shranjevalnik za ogrevalno in sanitarno vodo z do 2 gladkocevnima registroma za solarno polnjenje
  • Higienična sanitarna voda v neprekinjenem toku
  • Plastna polnilna cevka v povratnem toku ogrevanja in ločevalna plošča omogočata optimalno porazdelitev temperature
Kombinirani zalogovnik