Zbiorniki buforowe

Efektywne zarządzanie energią cieplną

Zbiorniki buforowe służą do magazynowania i przechowywania energii wyprodukowanej przez kocioł grzewczy oraz instalację solarną i w zależnści od zapotrzebowania odpowiednio w danym momencie wykorzystana. Zbiorniki buforowe są zalecane w przypadku, kiedy produkcja ciepła a jego zapotrzebowanie nie pokrywa się w tym samym czasie. Dotyczy to szczególnie kotłów na drewno czy systemów solarnych. Zastosowanie zbiornika zmniejsza liczbę uruchomień palnika kotła, co prowadzi do zmniejszenia zużycia paliwa.

Zbiornik buforowy bez wężownicy solarnej

  • Do magazynowania wody grzewczej; wykonany z blachy stalowej i malowany na zewnątrz
  • Optymalne wsparcie dla kotła poprzez zmniejszenie liczby startów palnika i jego zużycie
  • Dostępne wielkości: 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 4000 oraz 5000 litrów

 

Zbiornik buforowy z wężownicą solarną

  • Do magazynowania wody grzewczej; wykonany z blachy stalowej i malowany na zewnątrz
  • Ze wspawaną wężownicą solarną w celu lepsyego wykorzystania energii z systemu solarnego
  • Optymalne wsparcie dla kotła poprzez zmniejszenie liczby startów palnika i jego zużycie
  • Dostępne wielkości: 500, 800, 1000, 1250 oraz 1500 litrów