Technologia magazynowania energii

Efektywne gospodarowanie energią cieplną

Nowoczesna technologia magazynowania pozwala na efektywne zarządzanie energią cieplną w instalacji grzewczej. W dowolnym czasie w ciągu dnia, zgromadzone ciepło w zbiorniku buforowym może być  przesłane w dowolnym momencie do systemu grzewczego w zależności od zapotrzebowania energetycznego systemu. Dzięki technicznie zaawansowanym rozwiązaniom od firmy SOLARFOCUS, zgromadzone ciepło zostaje wykorzystane z maksymalną wydajnością w danym momęcie lub w poźniejszym czasie – doskonałe zarządzanie energią!

 

Korzyści zaawansowanej technologii od firmy SOLARFOCUS:

 • Produkcja, magazynowanie oraz zarzązdanie ciepłem działają od siebie niezależnie. Dzięki temu chronisz kocioł przed zbędnym załączaniem, oszczędzasz paliwo a w rezultacie zostaje więcej pieniędzy w kieszeni.
 • Twój kocioł pracuje w optymalnym zakresie efektywności
 • Energia słoneczna może łatwo zmagazynowana i wykorzystania w późniejszym czasie

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej

 • Emaliowane zbiorniki stalowe do ciepłej wody użytkowej (ok 60°C)
 • Monowalentny, biwalentny oraz Plug-In (z grupą pompową)
 • 50 mm izolacja z pianki PU lub dla zb. 750 litrów 100 mm miękkiej pianki izolacyjnej
zu den Details

Zbiorniki buforowe

 • Do magazynowania energii z różnych źródeł ciepła, jak np. kotły na biomasę czy kolektory słoneczne
 • Opcjonalnie z lub bez wężownicy solarnej
 • Dostępny w następujących wielkościach: od 500 do 5000 litrów
zu den Details

Zbiorniki stratyfikacyjne

 • Zbiornik ciepła do warstwowego magazynowania energii z różnych źródeł ciepła, jak np. kotły na biomasę czy kolektory słoneczne oraz efektywnego zarządzania energią na powrocie z ogrzewania dzięki lancy stratyfikacyjnej
 • Opcjonalnie z lub bez wężownicy solarnej
 • Lanca stratyfikacyjna na powrocie z ogrzewania umożliwia optymalny i jeszcze lepszy rozkład temperatur
zu den Details

Zbiornik kombi (HYKO)

 • Zbiornik kombi do magazynowania ciepła oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej
 • Opcjonalnie z 2 wężownicami dla systemu solarnego
 • Higieniczne przygotowanie c.w.u. w trybie ciągłego przepływu
 • Warstwowe ładownie zbiornika na powrocie z ogrzewania umożliwia optymalny i jeszcze lepszy rozkład temperatur
zu den Details