Technologia świeżej wody

Higieniczne przygotowanie c.w.u. w trybie ciągłego przepływu

Technologia świeżej wody oferuje rozwiązania do przygotowania ciepłej wody użytkowej w trybie ciągłego przepływu. W ten sposób, unikając magazynowania wody w zbiorniku, gwarantuje się higieniczne i ciągłe przygotowanie świeżej wody, wolnej od bakterii i kamienia.

Wählen Sie zwischen Frischwassermodul (extern) oder Kombispeicher (intern):

Zewnętrzne przygotowanie c.w.u. za pomocą modułu świeżej wody

  • Moduł świeżej wody wykorzystuje energię zgormadzoną w zbiorniku buforowym i za pomocą płytowego wymiennika ciepła podgrzewa przepływajaca wodę
  • Żądana temperatura jest regulowana i utrzymywana na stałym poziomie przez układ elektroniczny
  • Tylko wymagana w danym momencie woda jest przygotowywana przez moduł
  • Z lub bez pompy cyrkulacyjnej
więcej informacji:

Wewnętrzne przygotowanie c.w.u. za pomocą zbiornika kombi 

  • Zbiornik kombi do przygotowania c.w.u. oraz ogrzewania również z 2 wężownicami solarnymi
  • Higieniczne przygotowanie c.w.u. w trybie ciągłego przepływu
  • budowana jednostka ładowania warstwowego na powrocie z ogrzewania oraz płyta warstwująca umożliwiają optymalny rozkład temperatur