Moduł świeżej wody FWMautark

Nie wymaga zasilania elektrycznego!

FWMautark jest przełomowym wynalazkiem w dziedzinie technologii świeżej wody. W przeciwieństwie do konwencjonalnych modułów świeżej wody, które wymagają podłączenia do prądu, FWMautark nie wymaga żadnego prądu elektrycznego ani do kontrolowania strumienia przepływu ze zbiornika buforowego przez płytowy wymmienik ciepła ani do sterowania.

Produkcja gorącej wody działa za pomocą ciśnienia w przewodzie oraz turbiny zimnej wody, która jest połączona bezpośrednio z pompą. Dzięki temu zapewniona jest stała temperatura wody użytkowej nawet przy zmiennym strumieniu poboru wody, a także niska temperatura powrotu do zbiornika  buforowego.

W ten sposób zapewiony jest stały dostęp higniniczne przygotowanej ciepłej wody użytkowej. Wielodniowe magazynowanie wody to już przeszłość!

 

 • Moduł świeżej wody z turbiną zimnej wody oraz bezpośrednio podłązconym kołnierzem do pomp und direkt angeflanschter Pumpe
 • Nie wymaga pompy elektrzcynej czy sterownika
 • Nie wymaga zasilania elektrycznego!!
 • Idealny do połączenia z systemami solarnymi i kotłami na biomasę
 • Wydajność do 28 l/min, w zależności od ciśnienia w instalacji

 

Aby wysłać zapytanie odnośnie produktu: Kliknij tutaj

Po prostu genialne - genialnie proste

Wird Warmwasser gezapft, beginnt sich das in der Kaltwasser-Leitung angeordnete Turbinenrad zu drehen. Das Turbinenrad ist direkt über eine Magnet-Kupplung mit dem Pumpenrad auf der Pufferseite verbunden und fördert den Volumenstrom aus dem Puffer über den Wärmetauscher. Wird mehr Warmwasser gezapft, dreht sich auch das Turbinenrad schneller. Dadurch kann auch bei unterschiedlichen Zapfmengen und Puffertemperaturen eine gleichbleibende Warmwassertemperatur garantiert werden, ohne eine elektronische Regelung einzusetzen. Die gewünschte Warmwassertemperatur wird über ein thermisches Mischventil eingestellt.

Durch die Anpassungen des Volumenstroms aus dem Puffer und der sehr guten Wärmeübertragung im Edelstahl-Plattenwärmetauscher sind die Rücklauftemperaturen in den Puffer sehr niedrig. Das sorgt für ideale Betriebsbedingungen bei Solaranlagen, Wärmepumpen oder Brennwertkessel. Ein optimaler Wirkungsgrad ist garantiert.

Zasada działania

Strona wody pitnej (rysunek po lewej):

Zimna woda pitna jest transportowana za pomocą turbiny (2) do wymiennika ciepła (1), gdzie na zasadzie przepływu przeciwprądowego zostaje ogrzana.

Strona zbiornika buforowego (rysunek po prawej):

Gorąca woda jest transportowana do zaworu mieszającego (3) za pomocą pompy (2). Wstępnie zmieszana woda przepływa przez wymiennik ciepła (1) i ogrzewa na zasadzie przeciwprądowego przepływu wodę pitną.

Komfort Plus+

Dla większej wygody moduł świeżej wody może być również wyposażony w zintegrowaną cyrkulację. Cyrkulacja zapewnia ciepłą wodę w bardzo krótkim czasie, nawet przy długich przewodach doprowadzających oraz pozwala dopasować system do indywidualnych potrzeb.

 

 

 1. Płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej
 2. Kaltwasser-Turbine mit angeflanschter Heizungspumpe
 3. Thermisches Mischventil zum Einstellen der Warmwassertemperatur
 4. Hydraulisch angesteuertes Rückschlagventil
 5. Pufferspeicher Vorlauf 1“AG
 6. Pufferspeicher Rücklauf 1“AG
 7. Kaltwasser Eintritt 1“AG
 8. Warmwasser Austritt 1“AG
 9. Entlüftungsventil
 10. Spül- und Entleerventile Trinkwasser

Prospekt

Moduł świeżej wody

 

Download pdf

Ten produkt może Cię również zainteresować