Płaski próżniowy kolektor CPC

Każdy genialny wynalazek jest prosty z zasady

Opatentowana technologia kolektora CPC firmy SOLARFOCUS pozwala na efektywne wykorzystanie nawet płasko padających promieni słonecznych. Jest to szczególnie istotne w okresach przejściowych (jak wiosna i jesień), kiedy to aż do 80% promieni słonecznych pada pod kątem.

Kolektor do ciepłej wody i ogrzewania CPC

Kolektor CPC

Sprawność - niezależna od pory roku

 • Idealne wykorzystanie płaskich promieni słonecznych
 • Współczynnik dyfuzji 87 %
 • 10 lat gwarancji

 
Dostępny w dwóch rozmiarach:

 • Duży format: 2.400 x 1.155 x 65 mm
  Powierzchnia czynna absorbera 2,5 m²
 • Dostępny również w formacie poziomym

 

Aby wysłać zapytanie odnośnie produktu: Kliknij tutaj

TECHNOLOGIA I KORZYŚCI

Płaski próżniowy kolektor przeznaczony do pracy całorocznej

Dlaczego budowa kolektora powinna być ważna? Ponieważ zjawiska przyrodnicze takie jak wiatr, promieniowanie UV, opady śniegu czy drastyczne wahania temperatury mają znaczny wpływ na żywotnośc kolektora.

Obudowa kolektora - fundament

 • Podstawę kolektora stanowi odporna na przecieki, szczelna, pozbawiona otworów wentylacyjnych, aluminiowa wanna o grubości 1,5 mm
 • Szczelna, pozbawiona nitów konstrukcja, odporna na wiatr i wodę. Wnętrze kolektora jest w ten sposób zabezpieczone na dziesiątki lat

Absorber – serce kolektora

 • Miedziany absorber pokryty wysokoselektywną powłoką razem z rurą prznoszącą ciepło wspawaną przy pomocy ultradzwięków
 • Pokrycie absorbera z obu stron gwarantuje najlepsze wykorzystanie energii

Wbudowany reflektor – znacząca różnica

 • lindryczny, galwanicznie pokrywany reflektor z czystego aluminium skupia promienie słoneczne na pionowo umiejscowionym pasku absorbera
 • Reflektory są chronione specjalną aluminiową obudową przed niekorzystnym wpływem środowiska, co gwarantuje ich długą żywotność. Dzięki cylindrycznej budowie reflektora, również rozproszona część światła jest pochłaniana

 

 

 

Szyba zabezpieczająca

 • 4 mm grubości szkło z niską zawartością żelaza i strukturą pryzmatyczną stanowi szybę pancerną
 • Zapewnia najwyższą przepuszczalność światła
 • Odporna na wstrząsy i grad

Specjalne uszczelnienia – zautomatyzowana linia produkcyjna

 • Trwałe, odporne na promieniowanie UV, elastyczne uszczelnienia. Łączą podstawę kolektora, szybę i profile
 • Odporne na dyfuzję. Zapobiegają przenikaniu wilgoci i zanieczyszczeń do środka
 • Zautomatyzowana linia produkcyjna gwarantuje całkowicie szczelne łączenie i stałą jakość produktów

Profile podtrzymujące szybę

 • Wykonane ze specjalnie galwanizowanego aluminium
 • Brak gumowych uszczelek, zamiast tego specjalne profile aluminiowe, odporne na warunki atmosferyczne i UV dla zapewnienia ochrony krawędzi szkła
 • Gwarantują trwałe połączenie pomiędzy podstawą kolektora a szybą

Połączenia uszczelniające

 • 1/2" gwinty zewnętrzne z płaską uszczelką
 • Uszczelnienia łączące wewnętrzną i zewnętrzną stronę wanny kolektora są przyśrubowane w płaszczyźnie równoległej mosiężnymi nakrętkami i zapewniają hermetyczne spojenie wanny
 • Nie posiada żadnych gumowych czy plastikowych uszczelek wrażliwych na działanie środowiska
 • Zapewniają łatwe połączenie i montaż kolektorów

Zawór ”uwalniania” negatywnego ciśnienia

 • W celu wyrówniania ciśnienia. Przy pierwszym podgrzaniu wnętrza kolektora, powietrze rozpręża się i wytwarza nadmierne ciśnienie, następuje otwarcie się zaworu próżniowego i upust rozprężonego powietrza. Kiedy powietrze się schłodzi, zawór zamyka się i tworzy się próżnia wewnątrz kolektora
 • Zabezpieczenie wnętrza kolektora przed korozją występującą na skutek agresywnego działania środowiska. Brak wymiany powietrza zewnętrznego z wewnętrznym – w związku z czym nie występują straty ciepła na skutek konwekcji. Brak zjawiska skraplania się wody, w związku z czym powłoka absorbera pozostaje zabezpieczona przed zniszczeniem

Pierścień wentylacyjny

 • Umiejscowiony w rurze rozdzielającej kolektora
 • Ułatwia wentylację kolektorów słonecznych połączonych w serii

Zasada działania reflektora

Każdy genialny wynalazek jest prosty z zasady

Każdy genialny wynalazek jest z zasady prosty

 • Kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię kolektora zmienia się bezustannie zgodnie z ruchem kuli Ziemskiej. Największy udział promieni słonecznych pada więc na kolektor pod kątem
 • Podczas projektowania instalacji solarnej, ogromną rolę odgrywa umiejscownienie kolektorów. Optymalna ekspozycja kolektora słonecznego to południe (najlepiej 10° na południowy-zachód) i kąt nachylenia dachu 30 ° do 45 °
 • Nawet przy zachodniej ekspozycji kolektora i kącie nachylenia dachu 30 ° osiągnięty uyzsk przez kolektor CPC SOLARFOCUS to aż 80% w porównaniu do idealnej ekspozycji południowej

Koncentracja płasko padających promieni

 • Specjalna konstrukcja kolektora CPC, pozwala na wykorzystywanie nawet płasko padających promieni słonecznych
 • Dzięki wykorzystaniu zasady działania reflektora, promienie słoneczne skupiane są ze współczynnikiem skupienia dochodzącym nawet do 3, dlatego kolektor uzyskuje wciąż użyteczne temperatury nawet przy płaskim, słabym nasłonecznieniu
 • Jest to szczególnie istotne w okresach przejściowych (jak wiosna i jesień), kiedy to aż do 80% promieni słonecznych pada pod kątem

 

Efektywne wykorzystanie energii słonecznej =
oznacza dłuższą przerwę w pracy Twojego kotła

 • Dzięki cylindrycznej konstrukcji reflektora również rozproszone części światła są pochłaniane. Modyfikator kąta padania przy 30° = 1,1
 • Pionowa instalacja absorbera pozwala na wykorzystanie również padających pod kątem promieni słonecznych
 • Mały pasek absorbera oznacza małą powierzchnię promieniowania ciepła a zatem mniejsze straty ciepła (zasada chłodzenia), oraz zapewnia jego szybkie nagrzewanie

 

Różnica: CPC – płaski próżniowy kolektor

 • Kolektor CPC, w odróżnieniu od innych płaskich kolektorów, posiada wbudowany reflektor wykonany z czystego aluminium. Światło słoneczne jest skupiane na pionowo posadowionym pasku absorbera
 • Zaleta: Optymalne wykorzystanie ukośnie padających promieni słonecznych zwłaszcza rano i po południu
 • Zawsze na południe byłoby idealnie, większe odchylenia można skompensować zwiększeniem powierzchni kolektorów

Żywotność: kolektor CPC / płaski próżniowy

 • Żywotność kolektora wynosi 25 lat.
 • Szczelna, pozbawiona nitów konstrukcja kolektora CPC, odporna na wiatr i wodę,  zapobiegają przenikaniu wilgoci i zanieczyszczeń do środka wnętrze kolektora chroniąc go przez dziesiątki lat
 • Wysoką produkcja energii oraz sprawność kolektora na stałym wysokim poziomie przez dziesięciolecia.

Hermetycznie szczelny CPC vs. wentylacja innych kolektorów

 • Dzięki szczelnej konstrukcji kolektora CPC oraz zaworowi kolektora, w środku tworzy się podciśnienie nawet do 0,3 bar
 • Ponieważ w kolektorze CPC szyba jest podtrzymywana przez reflektory, siły rozkładają sie równomiernie i nie ma nadmiernego obciążenia
 • W przypadku płaskich kolektorów, wnętrze kolekora musi być wentylowane, po to aby ulatniające się z wełny mineralnej gazy oraz skraplająca się wilgoć mogły wydostać się z kolektora
 • Zudem fehlt die Abstützung (Reflektor) und bei Unterdruck würde sich das Glas nach innen wölben und zerbrechen

 

Brak izolacji?

 • Dzięki oświetleniu absorbera z obu stron , dolna strona absorbera, która normalnie oznacza straty ciepła (jak w przypadku innych kolektorów), jest wyeliminowana
 • W ten sposób kolektor CPC nie potrzebuje ŻADNEJ izolacji.
 • Współczynnik strat ciepła K1 = 3,3 W/m²K

Stan stagnacji:

 • W lecie może się zdarzyć, że w przypadku braku odbioru ciepła z kolektorów słonecznych, przy jednoczesnym dużym promieniowaniu słonecznym, system przejdzie w stan stagnacji
 • Na kolektorach pojawiają się wówczas bardzo wysokie temperatury. Kolektory firmy SOLARFOCUS są przetestowane w najbardziej ekstremalnych warunkach
 • Dzięki wysokiej jakości materiałom użytym do budowy kolektorów, nawet długie stany stagnacji i wysokie temperatury nie obciążają instalacji w żaden sposób

Budowa kolektora CPC

Znaczące różnice

Schemat budowy kolektora CP

1.   Obudowa kolektora – szczelna aluminiowa wanna
2.   Absorber – miedziany absorber pokryty wysokoselektywną powłoką
3.   Reflektor – wykonany z czystego aluminium
4.   Szyba zabezpieczająca - zapewnia najwyższą przepuszczalność światła
5.   Specjalne uszczelnienia - odporne na promieniowanie UV
6.   Profile podtrzymujące szybę - wykonane z aluminium
7.   Połączenia uszczelniające
8.   Zawór ”uwalniania” negatywnego ciśnienia
9.   Pierścień wentylacyjny - ułatwiający wentylację

Montaż w połaci dachowej – pełna integracja

 • Dla pojedyńczego lub wielu rzędów kolektorów
 • Dostępny w instalacji pionowej jak i poziomej
 • Również formaty specjalne na zamówienie

Równoległy montaż na dachu 0°

 • Dla pojedyńczego lub wielu rzędów kolektorów
 • Dostępny w instalacji pionowej jak i poziomej
 • Rózne systemy mocowań w zależności od dachu

Montaż na dachu pod kątem

 • Podniesienie o 20°, 45° a nawet 70° możliwe
 • Optymalne w przypadku małej dostępności dachu
 • Dostępny w instalacji pionowej jak i poziomej

Montaż na fasadzie

 • Kąt 45° oraz 70° możliwy
 • Montaż na ścianie 90° na zapytanie
 • Instalacja pozioma możliwa tylko dla CPC-S1 lub Sunny-28

Montaż w zabudowie wolnostojącej

 • W przypadku braku miejsca na dachu
 • Kąt 45° oraz 70° możliwy
 • Dla istniejących na miejscu fundamentów betonowych

Montaż na dachu płaskim przy użyciu tacy ze żwirem

 • Montaż na tacy aluminiowej wypełnionej żwirem
 • W przypadku braku miejsca na dachu lub jego nieodpowiednim ukierunkowaniu
 • Kąt 45° oraz 70° możliwy

Montaż na dachu płaskim przy użyciu betonowej podstawy

 • Kąt 45° oraz 70° możliwy
 • Instalacja pozioma możliwa tylko dla CPC-S1 lub Sunny-28

Specjalne mocowania

 • Specjalne wariantu montażu
 • Na zamówienie dostępne różne kolory i profile

Prospekt

Kolektor CPC

 

Download pdf