Aplikacja na smartfony mySOLARFOCUS-App

Teraz Twój system grzewczy może być obsługiwany łatwo i intuicyjnie za pomocą smartfona lub tabletu
  •  Intuicyjna obsługa i atrakcyjny design
  •  Ustawianie temperatury pokoju oraz temperatura zasilania włącznie z nastawą czasu ogrzewania
  •  Programy c.w.u. z jednorazowym ładowaniem
  •  Wizualizacja uzysku z instalacji solarnej
  •  Łatwo dodać kolejnych użytkowników o różnym stopniu uprawnienia
  •  Dostępne bezpłatnie dla systemu Android i Apple