Szkolenia

Know-how podstawą sukcesu!

Zdobytą wiedzą jak i wieloletnim doświadczeniem dzieli się z firmami partnerskimi oraz instalatorami, tak aby mogli oni w sposób kompetentny doradzać swoim klientom.

Intensywne szkolenia o produktach

  • Przegląd całej palety produktów
  • Zwiedzanie zakładu oraz linii produkcyjnej
  • Koncepcja marketingowa / Program partnerski / Dofinansowania
szczegóły

Intensywne szkolenia z zakresu kotłów na biomasę

  • Techniczne aspekty, inżynieria sterowania i zarządzania instalacją, rozwiązywania problemów, przywoływanie ustawień fabrycznych
  • Symulacja wersji DEMO-ecomanager touch , niezbędny własny komputer
  • Technoligia sterowania, schematy hydrauliczne, montaż, rozruch kotła, praktyczne rozwiązani
szczegóły

Program szkoleń na 2016/2017

  • Przegląd całej oferty szkoleniowej w szkoleniu
  • Intensywne szkolenie produktowe (Biomasa / Solary)
  • Informacje, szkolenia, semianria
Download PDF