Izdevēja ziņas

 

SOLARFOCUS GmbH

Werkstraße 1

A-4451 St. Ulrich / Steyr

Tālrunis: +43-7252-50002-0

Fakss: +43-7252-50002-10

E-pasts: office@solarfocus.com

Internets: www.solarfocus.com

PVN maks. ID Nr.: ATU62777123

Uzņēmumu reģistra Nr.: 281755x

Uzņēmumu reģistra tiesa: Steiras tirdzniecības tiesa (Handelsgericht Steyr)

 

Informēšanas pienākums atbilstoši E-komercijas likuma (E-Commerce-Gesetz) 5. panta 1. daļai:

 

Certified by EN ISO 9001

 

Atbildības ierobežojums

„SOLARFOCUS GmbH” nodot interneta lapu saturu apmeklētāju rīcībā bez maksas. Nepastāv nekāda veida atbildība par saturu, it īpaši par mājas lapas un interneta vietnes pareizību, pilnību un aktualitāti. Tiek paturētas tiesības uz kļūdu pieļaušanu. Šis atbildības ierobežojums ir spēkā arī uz saistītām lapām.

Autortiesības

Autortiesību likuma nosacījumiem neatbilstoša šo mājas lapu un interneta vietņu satura izmantošana – it īpaši tas attiecas uz tālejošu izmantošanu, piemēram, publiskošanu, pavairošanu un jebkāda veida komerciālu izmantošanu, kā arī tālāk nodošanu trešajām personām fragmentos vai pārstrādātā veidā – bez nepārprotamas autora piekrišanas ir aizliegta.

Datu aizsardzība

Mēs Jūs vēlamies informēt par to, ka Jūsu dati, ievērojot spēkā esošos nacionālos un Eiropas datu aizsardzības priekšrakstus, tiek apstrādāti un izmantoti Jūsu pasūtījumu apstrādei. „SOLARFOCUS GmbH” glabā Jūsu datu konfidencialitāti un tos nepārdod, neizīrē un nedara pieejamus trešajām personām.

Google Analytics

Šī interneta vietne izmanto „Google Analytics, Google Inc.” („Google”) interneta analīzes pakalpojumu. „Google Analytics” izmanto sīkdatnes, tā sauktās „Cookies”. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un ļauj veikt analīzi par to, kā Jūs izmantojat attiecīgo interneta vietni. Sīkdatņu radītā informācija par to, kā Jūs izmantojat interneta vietni, (ieskaitot IP adresi) tiek pārraidīta „Google” serverim ASV un tur saglabāta. „Google” šo informāciju var izmantot, lai izvērtētu to, kā Jūs izmantojat interneta vietni, lai interneta vietņu uzturētājiem sagatavotu informāciju par aktivitātēm to interneta vietnēs un lai sniegtu citus pakalpojumus, kas ir saistīti ar interneta vietņu un interneta lietošanu. „Google” šo informāciju eventuāli var nodot trešajām personām, ciktāl tas ir likumā noteikts un ciktāl trešās personas šos datus apstrādā „Google” uzdevumā. „Google” nekādā gadījumā Jūsu IP adresi nesasaistīs ar citiem „Google” datiem. Sīkdatņu instalāciju Jūs varat novērst, atbilstoši iestatot savas pārlūkprogrammas programmatūru; tomēr mēs norādām uz to, ka šādā gadījumā Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs interneta vietnes funkcijas pilnā apjomā. Izmantojot šo interneta vietni, Jūs piekrītat, ka „Google” apstrādā par Jums iegūto informāciju aprakstītajā veidā un aprakstītajam mērķim.

Jūs jebkurā laikā ar turpmāku spēkā esamību varat iebilst pret to, ka „Google Analytics” iegūst un izmanto informāciju par Jūsu IP adresi. Plašāku informāciju par to Jūs atradīsiet http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mēs norādām uz to, ka šajā interneta vietnē pakalpojums „Google Analytics” tika paplašināts ar kodu „gat._anonymizeIp();“, tādējādi nodrošinot, ka informācija par IP adresēm tiek iegūta anonīmi.